30 декабря 2017, 01:01

Р.Чойном. Эжы.

 

 Арбан  нэгэн  уриёо  ундылгоод

Аялаа  даа  эжымни

Амараашьегуй  ябаhан  юм  hэн

hэрихэшьегуй  нойрсоо  даа

Хангалаха  hайхан  ойн  ганга

Хадан  гэрыень  бутээгээл

Гараад  ерэhэн  нулимсадам  аг  ганга

Эжым  гэзэгэдэл  бууралтаал

Хирээ  шубуун  бу  хаагалыш!

Хээрын  гэртээ  хоорхы  эжым

Унтаг,  амараг,  бу  сошоо

Ум  сайн  амгалан  болтогой.

 

Д-Р.Гурорабданов буряадшалба.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments