05 февраля 2018, 23:24

Сагаан

 

Сагаан гэхэдэ нэн түрүүн

hанагдана эжын hүн…

Саашадаа – хүбэн саhан,

hүнэй тоhон, Сагаалган…

 

Үбгэн баабайн магнай,

Үдэшын сагаан hара…

Саашадаа – сагаан hанаан,

Сагаан эдеэн, Сагаалган…

 

Эжын сагаан сэдьхэл,

Элдин сагаан дайда…

Саашадаа – сагаан манан,

Сагаан зам, Сагаалган…

 

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments