13 января 2018, 18:19

Саhан

Шэб шэнэхэн үдэр

Шэнгэшэбэ үбэл соо.

Шэлэй саана – мүшэр дээр

Шунгана борбилоо саhан соо..

 

Бодол шэнээр түрүүлээд,

Наран hулаар игаана.

Борбилоом бэеэ hэгсэрүүлээд,

Наадалhандал, шагаана…

 

Хүбэн сагаан саhанай

Болортоhон туяан соо,

Харагдабал наhанайм

Балшар хаhа сонхон соом…

 

Солбон Аюшеев.                                            2017 оной убэл.

Уран хун.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments