02 января 2021, 23:52

Сэсэгма Гармаева. Сэгнэн ябамаар

Хабарай үнэрөөр анхилһан
Хүдөө тала нютагнай,
Бугын дуугаар зэдэлһэн
Бууса түрэл дайдамнай.

Арюухан сарюухан аршаанууд —
Аглаг дэлхэйн шэмэгүүд.
Тала дайда бүрхөөһэн
Таба Сагаа сэсэгүүд.

Түрэл тоонтынгоо шэмэгые
Түүрээн, магтан һуумаар;
Гайхалтай һайхан байгаалияа
Гамнан, сэгнэн ябамаар.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments