31 декабря 2020, 01:15

Чингис Гуруев. Алтаргана

 

Аглаг Буряад-Монголдо

Алдар соло түхөөһэн

Аса уян эшэтэй

Алтаргана хүндэтэй, —

Эгсэ үндэр хабсагайн

Энгэр талын шэмэгтэл,

Үнгэ буляан алтаржа,

Үбэл, зунгуй ургана.

 

Арад зоной сэдьхэлдэ

Амин һүлдэ заяаһан

Ая дуунай шэдитэй

Алтаргана магтаалтай-

 

Эльгэ нимгэн, энэрхы,

Аба эжы хоёртол,

Һайхан зугаа дэлгэжэ,

Һанаа зориг дэбжүүлнэ.

 

Абьяас бэлиг, соёлдо

Алас харгы мандуулһан

Аза хубиин хэшэгтэй

Алтаргана түшэгтэй-

 

Нармай дэлхэй юртэмсын

Найман зүгэй буряадууд

Наран шэнги элшэтэй

Найраа тоглон жаргана.

 

Чингис Гуруев

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments