31 марта 2021, 19:48

Сэсэгма Гармаева. Гунигай мүрнүүд

Алтан энэ дэлхэйдэ
Айлшаар хүнүүд ерэдэг.
Хэзээб даа хэмнэйшье
Харижа һөөргөө бусадаг.

Түрэл дүтэ хүнэйнгөө
Тэхэрихэ сагынь ерэхэдэ,
Ухаан зүрхэн оройдоо
Ойлгохо аргагүй байдаг.

Хагсуу хүйтэн хаһа
Хүрэжэ ерэһэн мэтэ,
Хүлдэн дааран эхилхэш
Халуун наранай элшэдэ.

Оршолон дэлхэйн нюрганда
Ори гансаараа үлэһэндэл,
Эльгэн яншан эхилхэ,
Эрэмдэг ехээр абаһандал.

Сэсэгма Гармаева.
Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments