01 января 2021, 05:15

Сэсэгма Гармаева. Шэнэ жэл

Шэнэ жэл!!! Шэнэ жэл!!!
Шамдан мандаа ерыш даа!!!
Хүн бүхэнэй хүсэл
Хүсэд дүүргэн ябыш даа!

Нарай нялха хүүгэднай
Номгон даруу байжа,
Үбдэхэ гээшые мэдэнгүй,
Үндын байгал ургажа

Оршолон дэлхэйн нюрганда
Омог ябаһан залуушуулнай,
Харгыгаа зүбөөр шэлэжэ,
Хүндэтэй хүнүүд болоһой.

Арад зомнай бултадаа
Амгалан һайхан нютагтаа
Зориһон хэрэгээ бүтээжэ,
Золтой һуугал налайжа

Үбгэд манай хүгшэднай,
Үнгэрһэн сагаа шаналангүй,
Үри хүүгэдэйнгөө дүхэригтэ
Үлзы жаргал эдлэһэй.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments