22 марта 2021, 16:39

Сэсэгма Гармаева.Зохёол.Үеынгөө нүхэдтэ

Согтой залуу наһандаа
Сугтаа үдэһэн нүхэдни,
Сагай ошоһые мэдэнгүй,
Сэнгэжэ ябыт бултадаа.

Он жэлэй ошохо тума,
Ошоһон сагаа шаналангүй,
Оршолон энэ дэлхэйдээ
Омог зандаа үлөөрэйт.

Үри хүүгэдэйнгээ жаргалые,
Үзэжэ нюдөөрөө, баясаарайт,
Үлзы һайхан нютагтаа
Үнэр баян һуугаарайт.

Саһанай бударан ороошье һаа,
Сарюун зандаа ябыт даа;
Хүгшэрхэ сагай ерээшье һаа,
Хүнгэн солбон байгыт даа.

Сэсэгма Гармаева.
Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments