16 декабря 2020, 23:27

Солбон Аюшеев. Буга

Наранай hуужа байхада,

Намарай хадын оройдо,

Займаг буга оройтоод,

Зогсобо ойрохон  зайда…

 

Толондо толорhон эбэрэйнь

Тэнгэри хадхаhан hалаан соо

Багташоод байба нарамнай –

Баржагар эбэрэйнь дүхэриг соо…

 

Эрид хабсагайн эрмэг дээрэ

Халтиран тэсэжэ зогсоhон,

Эрэлхэг буга эбэрээрээ

Эрьюулнэ нара доhолгон…

 

Хурса харасань нам руу —

Хэмши? – гэhэн асуудал.

Хүнби, — гэжэ үрдеэгүйб —

Хулжаран hүрөө хада руу…

 

Наранай hуужа байхада,

Хойноhоо hэбшээн үлеэхэдэ,

Бугын дуунай аялга

Хүбшэ дээгүүр суурятаа…

 

Уран хүн 

Солбон Аюшеев.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments