15 ноября 2018, 19:41

Солбон Аюшеев. Годли

 

Хүжүүн hурhаа таhаржа,

Замдаа хүсэеэ нэмээгээд,

Зүгын дуугаар зэдэлжэ

Хиидэбэ годлим эшхэрээд…

 

Дундахи hурай сагаалса

Оножо бууха хүсэлтэй аад,

Годлим гэнтэ удааржа —

Унаба урдань, hуладаад…

 

Годлим, баарhан годлимни,

Жэлhээ жэлдэ намтайгаа…

Жэнхэни буряад номомни,

Наhаараа сугтааб шамтайгаа…

 

Харбаха бүреэ тухайлнаб

Хаана хүрэжэ ошохыень

Татаhан hураа зурхайлнаб

Хүсэлhэн шэгээ олохыень…

 

Зэдэлhэн hурай аялга соо

Годлиингоо дуунда уярнаб.

Эбэр номой эршэ соонь

Эрын соло шагнанаб…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments