27 декабря 2017, 03:00

Солбон Аюшеев. Элшэмни

 

Аглаг замбиин оршолон

Агшан зуура гаталаад,

Нюдэндэм дулаа асараад,

Наранай элшэ сасарба…

 

Ошониинь досоом бадаржа,

Сэдьхэлэйм хүбшэргэй хүдэлгөөд,

Зүрхэнэйм сохисы бүдэргөөд,

Заяа найдал асарба…

 

Эльгэндээ элшэеэ шэнгээжэ,

Энэрхы дулааень мэдэрээд,

Ошото замыень бэдэрээд,

Огторгой өөдэ харанаб…

 

Нарата юртэмсын оршолон соо

Наадана элшэмни ододоор.

Эмнинэ, дуудана. Досооhоом —

Элшэнэйм хүбшэргэй зэдэлнэ…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хун.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments