16 марта 2021, 22:29

Сэсэгма Гармаева. Түрэл хэлэн

 

Булаг шэнги бурьялһан
Буряад һайхан хэлэеэ
Булта мэдэдэг һаамнай,
Байхал һэн даа урматай.

Айдар наһанайш тулга-
Абынгаа түрэл хэлые
Орхижо болохогүй гэжэ
Ойлгохо байгаа уладнай.

Олон хэлэ мэдэдэг
Улад гансашье муудаагүй,
Ухаан бодолоо нэгэшье
Өөхи тааруу болгоогүй.

Үбэр Монголой буряадууд
Энэ талаар бэрхэнүүд:
Холын газарта байдаг аад,
Хэлэеэ оройшье мартаагүй.

Зохид түрэл хэлээрээ
Зугаалан байха уранаар,
Харин зарима нэгэмнай
Хэлэеэ мэдэнэгүй: шаналмаар.

Эдир багахан наһандаш
Энхэрэн үргэһэн эжынгээ
Арюухан хэлые наринаар,
Аршаандал, гамнажа ябамаар.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments