12 апреля 2019, 23:08

Солбон Аюшеев. Зурагай урда (Айвазовский)

 

Зуугаад жэлэй саана зурагдаhан

Зурагай урда зогсоноб, бодомжолон…

Шэдитэ биирээр бүтээhэн агуу зураашанай

Шэрын үнгэ шэнжэлhэндэл, хараашалнаб.

 

Дэлхэй дээрэхи бүхы үнгөөр шэрдэгдэжэ,

Далайн долгинууд ами ороhон шэнги…

Дууража байхадаш — шэхэндэшни хүнхинэжэ,

Далайhаа hалхинай үлеэhэндэл шэнги.

 

Холо саагуур хүбэнтэhэн манан соо

Хүхэ тэнгэри бууралтажа харагдана.

Хөөhэтэhэн үндэр дошхон долгин соо

Хүмэриhэн онгосодо хэншьеб аhалдана…

 

Долгитожо бурьялна галзуутаhан далай.

Дээрэhээ унана туулган хүндэ дуhалнууд.

Уhанай усалда орожо, гай үзэhэн хүнүүдэй

Ухаандаа юу бодоhыень хэн мэдээ бэлэй…

 

Һанаан бодолоороо зураг соо оронхой

Сэдьхэжэ уяран ажаглажа байхадам,

Хараашалhан хүнүүд олоор сугларанхай

Агуу бүтэлэй нюуса таажа байгаа hэн…

***

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments