15 ноября 2018, 19:43

Солбон Аюшеев. Дүүжэн

 

 

Дураараа ябажа, дуран соо нэнгэжэ,

Садхалан ябаhан хүн бүхэн

Дүүжэнтэhэн наhаяа сэгнэжэ,

Сэдьхэлhээн дуулана үдэр бүхэн…

 

Уйдхарта дарагдан, уйдал үзэжэ,

Хороо бусалhан хүн бүхэн

Хажуу тээгүүр шараа гаргажа

Уйдхар асарна үдэр бүхэн…

 

Дуран соо нэнгэжэ, уйдхараа даража,

Жаргалтай ябаг лэ, хүн бүхэн.

Дүүжэндэл hэгсүүлжэ, дулаагаа асаржа,

Наратай байг лэ үдэр бүхэн…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments