05 ноября 2018, 22:55

Тимур Гомбожапов. Сүлэгдэһэн ламанарай дурасхаалда

Тимур Батуевич Гомбожапов 1967 ондо Зэдын аймагай Белоозерск тосхондо түрэhэн. Уг гарбалаараа Бэшүүрэй Гутай нютагай юм. Шэбэртын дунда һургуулида hуража ябахадань аба, эжынь 1979 ондо Улаан-Үдэ хото нүүhэн юм. Улаан-Үдын 22-хи дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академидэ hураа. 1996-99 онуудта Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо уран зохёолоор зүбшэлэгшээр ажаллаа.

Залуу уран зохёолшодой ХIV конференцидэ хабаадалсаа. «Тэнгэриин нохойн дуун» гэжэ нэрэтэй түрүүшын ном 1997 ондо гараhан байна. «Угайм шүлэгүүд» гэжэ номынь 2014 ондо хэблэгдээ бэлэй.  Олохон шүлэг дээрэнь хүгжэм зохёогдонхой. 1997 ондо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоо.

Монгол орондо болоһон Олон улсын Бүгэдэ Буряадай “Алтаргана-2014”, Улаан-Үдэдэ болоһон “Алтаргана-2016”  наадануудта ирагуу найрагшадай тэмсээндэ Буряад Уласаа амжалта түгэс түлөөлөө һэн.

Ирагуу найрагша Тимур Гомбожаповай сэбдэг хүйтэн Хойто хизаар руу сүлэгдэһэн лама санаартанай нангин дурасхаалда зорюулһан шэнэ шүлэгынь уншажа анжарыт.

* * *

Омсукчан ,Сассуман, Колыма…

«Ом маани бадмэ хум»…

Бүрхэг огторгойhoo

Бүрeэ бэшхүүрдэhэн шүү,

Бордоhолон haлхилаад,

Боргожон ябаа

Ламбагайнарыe түхөөжэ,

Наманшалаад hуунаб.

Сагаан hүнэhэд

Саhaн соо хиидэhэн шүү,

Сагай агшан зуурай

Сансарын зүүдэн шүү.

Боро хараанда

Боро хубсаhатай хүнүүд

Бүгзылдэн hубарилдан

Бүрэнхыдэ шэнгэшэнэ.

Субарга мэтэ оройтой

Сүмбэр сагаан хадануудынь,

Саг үeын hалхин

Сансарыe тойрон эрьeнэ.

 

Тимур Гомбожапов

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments