02 февраля 2021, 03:11

Сэсэгма Гармаева. Тоонто

Хабарай урихан үедэ
Холоһоо тоонтодоо ерээрэй;
Хараасгай шубууе һануулан,
Харижа нэгэтэ бусаарай.

Зулгы һайхан нютагаа,
Зүрхөө хүдэлгэн, шэртээрэй,
Зүлгэ ногоон дайдаараа
Зугаалан хөөрэн ябаарай.

Уняар манан дэнзэтэй,
Үнгын сэсэг самсатай
Уужам, үргэн талаяа,
Уяран байжа, хараарай.

Түрэһэн һайхан дайдашни
Тэбэрин абаха шамайгаа,
Сэдьхэл зүрхэнэйш гунигые
Сэбэрлэн байха хаһаараа.

Хүндэ ашаагыш абажа,
Хүсэ шадал нэмээхэ,
Дахин саашаа дабшаха
Дали шамда барюулха.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments