21 августа 2019, 16:37

Солбон Аюшеев. Уулзалга

Хотын гудамжаар хаанашьеб яаража ябаад,

Яараhан нюдөөрөө хараашалжа үрдинэб –

Елүүр сонхоной саана, гараа тулаад,

Танилhаа-танил хүнэй зогсохые обёорноб…

 

Үнинhөө-үнинэй энэ дүрэ хараагүйб.

Үнгэрhэн үе соо шарайень мартаагүйб.

Шэлэй саанаhаа шэртэhэн нюдэнүүд сооhоо

Шүлэгэйм мүрнүүд мүндэлнэ зүрхэн сооhоом…

Солбон Аюшеев

Уран хун

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments