25 апреля 2018, 01:38

Зүдэрэл

Нюурайм уршалаа зүhэhөөр

Зүдэрүү болгоно наhамни.

Залитай зангым түриhөөр

Нюугдана залуу хаhамни…

 

Болорхон хара нюдэмни

Булангиртан уhатаа,

Хөөдэл үдхэн үhэмни

Хэнзэ мүнгөөр бууралтаа…

 

Сэнхэг ухаан бодолдом

Үдэшын hүүдэр унанхай…

Уйдажа сохилhон зүрхэндэм

Сагай сууряан тунанхай…

 

Зүhэжэл байна зүhыем

Уршалаануудые нэмээhээр…

Үдэрнүүд тууна наhыем

Зүдэрhэн мүрөө үлээhээр…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments