12 декабря 2017, 12:37

Замда

Картинки по запросу бурятский язык

Буряад хэлэгүй буряадтай

Хоногоор замда ябаабди.

Наhаараа оройдоол гушаадтай

Ородоор буряадтай танилсаабди…

 

Нэрэ обогынь – буряадай

Нюурынь монгол зүhэтэй.

Зангяа хүзүүндэнь уяатай

Зүүдэл соонь бурхан зураатай…

 

«Элинсэгни шуhан буряадууд.

Абымни угайхид хадаhаа,

Эжым гарбал хамнигад

Эхинь — Байгал шадарhаа…

 

Худөө нютагта түрэhэмби,

Хотодо зааханhаан ургааб.

Хэлэндэ ородоор ороhонби,

Ородоор бодожо hурааб…

 

Түрэлхид буряадаар дуугарха,

Дууряан зугаалжа туршааб…

Газаамнай ондоогоор яриха

Ондоогоор хэлэжэ hурааб.

 

Түүхын зүрюу хүлгөөн соо

Түрэhэн хэлэгүй үлөөлби,-

гэhэнэйнь hүүлдэ,  нүхэсөөд,

сэдьхэжэ өөрэhөөн хэлэбэлби

 

«Гүрэнэй буруу шэглэлhээ

Буряад хэлэн доройтоо.

Түрэлхидшни, эхинhээ,

Зааха аад лэ, оройтоо…

 

Шинии заяан мүнөөдэр —

Түрэл хэлэеэ hэргээхэ.

Үгы hаа даа, үглөөдэр,

Үринэрш  угаа гээхэ»…

 

Ородоор үни ярилдаад,

Оршуулбаб буряад үгэнүүды

hонирхон, нюдэдынь ялалзаад,

hөөтэрөө дабтаба үгэнүүдым…

 

Буряад хэлэгүй буряадтай

Замда ябажа тараабди.

Наhаараа оройдоол гушаадтай

Буряадтай ородоор хахасаабди…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments