28 декабря 2018, 15:23

Солбон Аюшеев. Жабар

 

Үбэлэй хүйтэн буужа ерэбэ газаамнай.

Хагсуу hалхин хайраад абана нюурыем.

Һулаар игааhан хөөhэтэhэн наранай

Хөөбэр элшэн hаргаанагүй нюдыем…

 

Сэнхэг уурал аман сооhоом будараад,

Хасарым хайража, хамарыем шэмхэнэ.

Жабар хүйтэн агаар дүүрэн бадараад,

Хиитэhэн дайдаар хагсуутажа эшхэрнэ…

 

Саhаар хушаатай дайдам сүм хүрөө.

Гэрнүүдэй үрхэhөө таталдана утаан.

Хада руу ошоhон ангуушанай мүрөөр

Адуун hүрэг hубарилдана удаан…

 

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments