04 мая 2018, 02:54

Жаргал, зоболон үгөө һаань…Давид КУГУЛЬТИНОВ

Хуушан хальмаг үльгэр сооһоо

Буурал сагаан хубилгаан үбгэнэй

Буужа ерээд, намда хэрбээ

Бүхы хүнүүдэй жаргал үгөө һаань,

Дуһалшье үлөөнгүй тэрэ жаргалаа

Дэлхэйн зондо тэгшээр хубааха һэм.

Газар дэлхэйн хамаг гашуудал

Гансахан монсогой болгон эблүүлээд,

Зүрхэндөө багтаа гэжэ үгөө һаань,

Зүрхэеэ галдажа, зоной зоболонгһоо

Юртэмсые хүнгэлхэ һэм.

Лобсон Тапхаевай оршуулга.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments