10 марта 2021, 03:24

Сэсэгма Гармаева. Жаргал

Аятай залуу наһандаш
Арюухан дуран айлшалха,
Сэсэгэй хангал үнэрөөр
Сэдьхэл шинии анхилха.

Холшор һайхан хаһадаа
Хуби заяагаа золгохош.
Үри хүүгэд үзэгдэжэ,
Үнэр баян болохош.

Эдлэжэ ябаһан наһандаш
Элдэб юумэн ушарха.
Эгээл энээхэн үедэш
Эрхим нүхэршни туһалха.

Саг жэлэй урилдаанда,
Сайжа үһэнэйш захалхада,
Эжэл нүхэрэй үгэнүүд
Эльгэ зүрхыеш эльбэхэ.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments