20 ноября 2017, 21:54

Жолоошоной гэршэлгэ

Ажалша үдэрөө хүхюутэй, урагшатай үнгэргөөрэйт, зай, нүхэд!)
…Харгы дээрэ гаишник хохирогшые хүлеэж зогсоно.
Гэнтэ харахадань тээ саанахана нэгэ буряад морёор гүйлгэжэ ябана ха.
Удаан зогсожо залхуурһан гаишник тэрэниие шоглохо гэжэ тогтоогоод:
— Документаа харуулгты! -гэбэ
-Ямар документаа?
-Жолоошоной саарһа яаб! Мори жолоодохын гэршэлгэ аса наашань!
Буряад моринһоо һүрэжэ буун, мориной һүүлынь үргөөд:
— Энэ бардачок соонь хараадтииш! -гэбэ ха.
Морин монсогор хара тонтуулнууды гаргаба.
-Энэ тон унэн гэршэлгэнүүд! -гэжэ харюусаад, тэрэ хүн мориндоо һуугаад гүйлгэшоо ха.

Жолоошодто амжалта!

Зураг — Зудхэли һайхан нютагһаа гарбалтай мэдээжэ зурагшан, оршуулагшан Дашарабдан Гурорабданов ахын зураг мун

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments