17 января 2018, 04:56

Зоболон

 

Ойлгонгүйгөөр, яаража,

Худал үгэ гаргадагбди…

Ойлгоходоо – уурлажа,

Хэлэеэ зэмэлэн хазадагбди…

 

Хэлэhэн худал үгэшни

Бодолдошни шэнгэшөөд,

Хадхуурдаха зүрхышни –

Бүлинтэжэ, зобошоод…

 

Зүрхэндөө зүүгээд ябаhан

Зүдэрүү зоболон үбшэнтэй.

Хуурмаг үгэ, хомхой hанаан

Хүнэй заяанда нүгэлтэй…

 

Хобхолхоёо hанахадаш —

Хөөhэтөөд лэ үлэхэ юм…

Хөөhынь хуулжа хаяхадаш —

Хоронь зосоош тунаха юм.

 

Сээжэеэ арюудхан аршалаад,

Сарсаhан хөөhыень хиидхүүлнэб…

Сэбэр бодолоор сэржэмдээд,

Сэдьхэл hанаанhаан ниидхүүлнэб…

 

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments