04 января 2023, 05:06

Адаһан, шоно, хирээ

Абаахайе хэн алабаб?
— Аба сэсэн алаба.
— Хэн гэршэлбэб?
— Түмэр хушуун гэршэлбэ.

Абаахайе хэн алааб?
— Аба сэсэн алаа.
— Түүни хэн хэлээб?
— Түмэр хушуун хэлээ.

Абаахайе юун алааб?
— Аба сэргэ алаа.
— Түүни юун хэлээб?
— Түмэр хушуун хэлээ.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments