13 ноября 2017, 13:50

Аха Галсан. О том, как тайшаа Галсан ездил на Амур подрядчиком с графом Н.Н. МуравьевымАХА ГАЛСАН

Из собрания песен С.П.Балдаева

Песня о том, как тайшаа Аларской степной думы Галсан Баторов в 1855 году уезжал с графом Н.Н. Муравьевым на Амур
С.П Балдаев 1913 ондо Иннокентий Махачкеевһээ бэшэжэ абаа. Эрхүү, Алайр, Хүрхад нютаг.
(түүхэ-Галсан Баторов Алайрай степной думын тайшаа. 1855 ондо граф Н.Н. Муравьевтой Амурта подрядчик боложо гараа).
Записана С.П Балдаевым у И Махачкеева в 1913г.

Алаг морин һэдэбэ,
Адаха овёсто һэдэбэлэ,
Аха Галсан һэдэбэ,
Амурта гарахаа һэдэбэ лэ.
Табхагар хоёр һэдэбэ,
Талха таряанда һэдэбэ лэ,
Тайшаа Галсан һэдэбэ,
Подрядчик болохоёо һэдэбэ лэ.
Худалдаа хэжэ худагшаба лэ,
Андалдаа хэжэ аяглаба лэ,
Подрядчик боложо баяжаба лэ,
Ходородчик боложо ходорлобо лэ.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments