29 ноября 2017, 00:22

Басаганай дуун. Из собраний Балдаева С.П.

БАСАГАНАЙ ТҮРЭЛЭЖЭ ЕРЭХЭДЭЭ ДУУЛАХА ДУУН

С.П Балдаевай суглуулбириһаа.
(Алайрай хушуунай Олзо-Хинга нютагай Намжил Иринчеевһаа 1917 ондо бэшэжэ абтаһан). Эрхүү.

Иибии басаган ерэбэби,
Эхэ тоонтодоо ерэбэби,
Эхэ тоонтодоо ерэхэдэмни,
Аха дүүнэдни сугларан
Зугаалхань һайхан лэ.
Хазаарлаад ерэхэ хазаартайб,
Хазаараа абуулха ашанадтайб,
Эмээллээд ерэхэ эмнигтэйб,
Эмээлээ абуулха дүүнэдтэйб.
Баабайн басаган ерэбэби,
Баярта тоонтодоо ерэбэби.
Баабайяа тоонтодо ерэхэдэмни,
Басага хүбүүд сугларан
Шууян шааян зугаашаба лэ.
Бэээлэй оёхо бэргэнтэйб,
Бэшэг зураха аханадтайб,
Шулуу сабсаха ашанадтайб,
Шоно үлдэхэ дүүнэдтэйб,
Иибиин басаган эб дээрэтнайб,
Баабайн басаган баран дээрэтнайб.

Уран хүн

Зураг- Самбу Заяасайхан

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments