04 января 2023, 05:06

Гахайн арбан хүхэн, һүүл

Абада гарахагүй аад лэ,
Алтан эшэтэй минаатай.
Тайлгада гарахагүй аад лэ,
Арбан улаан тагшатай.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments