04 января 2023, 05:01

Хүйһэ хүндэхэ, тоонто дээрэнь гал түлихэ

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

Амин дээрэш хутага баряаб,
Аали дээрэш гал түлөөб.

Айлдатнай гал аһаагааб,
Аминдатнай хутага баряаб.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments