13 ноября 2017, 05:38

Хэрээсэ зүүхын тухай дуун. Песня про крещение. Из собрания песен С.П. Балдаева

ХЭРЭЭСЭ ЗҮҮХЫН ТУХАЙ ДУУН. Песня про крещение

С.П.Балдаев 1908 ондо Степан Хахархаевһаа бэшэжэ абаа. Эрхүү. Улейска инородна управын, Онхотой отогой, Буран-Хуйтэн нютаг.
Песня записана у Степана Хахархаева в 1908 г.

Енгүүдэ хэрээсэ зүүхэдээ
Егор бололойб,
Оломдо хэрээсэ зүүхэдээ
Осип бололойб;
Түмэрэйдэ хэрээсэ зүүхэдээ
Тимофей бололойб;
Заводто хэрээсэ зүүхэдээ
Захар бололойб;
Үүригтэ хэрээсэ зүүхэдээ
Устин бололойб.
Бүдэн (бүтэн)нэрэмни Булагад,
Ара нэрэмни Архинша,
Соломни Сонгоол,
Түүхэмни Тэртэ,
Нагасамни Нагадай,
Баабаймни Баалан,
Үбгэмни Үүрхэн,
Отоомни Онгорхой,
Хүбүүмни Хүрэн,
Ашамни Алагүй,
Ород худхасатай оруулиби,
Хамниган худхастай хариби.
Баабаймни Бардам бэлэй.
Хэрээсэ зүүхэдээ
Борис бололой,
Эхэмни Эржэн бэлэй,
Онго зүүхэдээ
Ольга бололойб

1909 он. Данила Манхаев. Эрхүү, Отог- Готол, Ашабагат нютаг.
Песня записана у Данилы Манхаева в 1909г.

Мүнгэнэй дурандан
Мойлтодо ошолойб,
Бараанай дурандан
Балаганскада ошолойб,
Сай саахарай дурандан
Шивертэ оролайб.
Хэрээсэ зүүһэн хари бололойб,
Онго зүүһэн ород бололойб.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments