13 ноября 2017, 14:02

Хууршын дуун. Песня Хурши. Из собрания песен С.П. Балдаева

ХУУРШЫН ДУУН
С.П Балдаев 1919 ондо Митан Дмитриевһаа бэшэжэ абаа.
Эрхүү. Үнгэйн хошуунай Тангат нютаг.

Песня записана С.П. Балдаевым у Митана Дмитриева в 1919г.
Хуурда хуурдаһаар
Хуурда һурабаб.
Һарын юһэн шэнэдэнь
Баруунай хада орожо хуурдалайб.
Шарга ноён ерэжэ,
Шагнан , энхэрэн һуулай;
Ама сагаан ноён орожо,
Ойрторон һуужа шагналай;
Больёое эжэн,
Булгаша сагаан ноён,
Торгошо сагаан хатан хоёр
Болгоон һуужа шагналай.
Хоёр хаадай элшэ,
Сагаани хүбүүн
Сам сагай сагаан ноён
Бодон һуун шагналай.
Һүниин хахад
Хүйлэн хүхэ хюмһанаа
Хухарсань хуурдалайб,
Хотогой сагаан хуурганаа
Холосорнь хуурдалайб.
Хайртай ахаяа һургааринь
Тэнэг дундаа марталайб,
Бэлэн залаар хуурдахадамни
Бэргэнүүдни урмашалай,
Аалин даруу хуурдахадамни
Абагадни урмашалай,
Даруу һайнаар хуурдахадамни
Дүүнэдни урмашалай.
Хуурда хуурдаһаар
Хуурша соло абалайб.
Дуула дуулаһаар
Дууша нэрэ абалайб.
Болосорон хуурдалайб.
Тиихэдэмни газаа
Бадаргаан дуулдалай.
Бадаргаа дуулахадаа,
Айжа зогсолойб.
Эрьеэд харахадамни
Ноёлнибэй байгаа һэн
Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments