04 декабря 2017, 04:03

Ёохорой дуунууд

Ёохор

Ямар сэсэг һайхан бэ?

Ягаан сэсэг һайхан даа.

Ямар наадан һайхан бэ?

Ёохор наадан һайхан даа.

 

  1. Хойноһоо гараһан үүлэниинь

Хойшо урагшаа таһарна

Хойгуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа нааданда.

 

Урдаһаа гараһан үүлэниинь

Урагшаа хойшоо таһарна

Урдуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа нааданда.

 

  1. Наадан дээрээ ерээбди

Наадахаяа ерээбди

Нааданай гуримаар ябыш таа

Ябыш таа ябыш таа

Яаһан залуу хоёр бэ

Хоёр бэ  хоёр бэ

Үндэр набтар таарашоо,

таарашоо таарашоо

Наһан танай хэды бэ,

хэды бэ хэды бэ

Хажуудахияа хатаруулыш,

хатаруулыш, хатаруулыш.

 

  1. Далай соогуур тамаруулха

Дааган танай ямар бэ?

Дахин саашань зугаалха

Зугаа танай ямар бэ.

 

Уһан соогуур тамаруулха

Унаган танай ямар бэ?

Үшөө саашань зугаалха

Зугаа танай ямар бэ.

 

5.Мухарюухай тэргэмнай

Модон голой хүсэн лэ.

Монсолзогшо бэемнай

Манай танай хүсэн лэ.

 

Тэхэрюухэй тэргэмнай

Түмэр голой хүсэн лэ

Тэнсэлзэгшэ бэемнай

Танай манай хүсэн лэ.

 

  1. Малгай манай папаха

Малгай үгы яахамнайб

Манай бэе залуудаа

Зугаалангүй яахамнайб.

 

Бээлэй манай перчатка

Бээлэй үгы яахамнайб

Бэе манай залуудаа

Зугаалангүй яахамнайб.

 

  1. Ангарынгаа оёорһоо

Алтан шулуу бэдэрэе

Аяар сээжын оёорһоо

Аятай зугаа бэдэрэе.

 

Сэлэнгынгээ оёорһоо

Сэнтэй шулуу бэдэрэе

Сэсэн сээжын оёрһоо

Сэнтэй зугаа бэдэрэе.

 

Зудхэлиин фольклорно булгэмэй суглуулбариhаа

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments