22 октября 2018, 17:17

Оньһон үгэ(Е,Ё) Пословицы и поговорки.

Ерэ гэхэдэ маряаха, эди гэхэдэ долёохо.

Ерэ хүрөөд ербыхэ, ёро хүрөөд ёрдойхо.

Ехэ далай уһаар ханадаггүй, эрдэмтэн эрдэмээр ханадаггүй.

Ехэ зөөритэй байнхаар, ехэ эрдэмтэй байха.

Ехээр хэлэнхаар ехээр хүдэлһэн дээрэ.

Ехэ юумэ багаһаа захалха.

Ехэ ама  хэлэнхаар шүдөө зууха. 

 Ехэ баабгай шангаар бархирдаг. 

 Ехэ нохойн хусахада, бага нохой хусаха. 

 Ехэ юумэн багаhаа захалдаг. 

Ехээр эдиhэн бэедэ туhагүй, ехээр унтаһан ажалда туһагүй. 

Ёһоо уһанда хаяагүй.

Ёлын досоо шулуун хайладаг, нохойн досоо яhан хайладаг —

У вредного( человека) внутри камень тает, у собаки- кость тает.

Ёһорхооб гээд,  ёлоо эдихэ.

Ёһо-ёһондоо, ёло-шулуундаа 

Ёолонхаар дуулахань дээрэ — Лучше петь, чем стонать.

Ёгтолонхаар магтагшань дээрэ — Лучше хвалить, чем оскорблять.

Ёродо унанхаар шабарта унаһан дээрэ — Лучше сесть в лужу, чем быть в долгах

Ёлойһон, ярбайһан адли бэшэ, Ёдогор, шодогор адли бэшэ. 

 

Уран хүн 

рисунок: монорнамент.ру

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments