18 ноября 2017, 08:23

Заншалта эдеэн

 

Үбэл үрхөөр үлеэжэ, үүсын саг ерэбэ…

Амтата эдеэ шанажа шадаха зон ехэ бэлигтэй, даа…
Амтатайханаар эдеэ шанадаг хүнэй ажал уран бэлигтэйшүүлэй: зохёолшодой, зурагшадай ажалтай сасуулхаар гэлсэдэг…)
Амтатай шэмэ шүүһэтэй, хангал үнэрынь унхидаад хэлээ таһа хазахаар шанадаг хүнүүдые уран эдеэ баряашад (поварнууд гэхээр гү?)
Үбэлэй сагта үүсэээ гаргажа, доторой мяхаарнь амтатай гэгшын эдеэ бэлдэдэг.
Зундаа хониной мяхаар «эреэмэг», «орёомог», «гүрэмэл», «шуһа», «тархи» гэжэ байжа хэнэ…
Харин үбэлэй үүсын һүүлээр үхэрэй нарин гэдэһэн соонь шуһа хэнэ, Эреэлжэ хэнэ.Бүдүүн гэдэһэн соо өөхэ, мандир халта шуһа нэмэн, дабһа, хара перец нэмээд, хэлээ таһа хазахаар эдеэн болгдог
Үшөө юу, ямар эдеэ, яагаад хэнэб?)
Эрхүү бүряадууд үхэрэй гүзээн соо эльгэ, уушха, өөхэ, гэжэ байжа худхаад ехэ амтатай «колбаса» болгоно, «хиимэ» гээд нэрлэнэ.
Тэрэнь эреэлжэһээ юугээрээ ондооб?
Харин «Эреэлжэ» «тархиһаа» юугээрээ илгарнаб?
«Тархида» уураг (мозги) мяхантай холино гү?
Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments