13 декабря 2020, 05:06

Баира Бальбурова. Зуһалан

 Эхин (пролог) Хүдөө зуһалан...  Хонишоной зуһаланай хажуугаар хэдэн тахяанууд   газар тоншон хөөрсэгэнэнэд. Зуһаланай хажууда 7-8 наһатай Бата хүбүүн зогсоод, гараа һарабшалан хараасагаана. Машинын аябан дуулдана, хүбүүн: “Абаа!” гэжэ хашхараад гүйшэнэ. Дунда зэргын наһанай хүн (Эзэн эсэгэ) машина сооһоо нохойн гүлгэ гаргана. Тэрэнь  урагша хойшоо  гүйнэ, хусана. Эзэн эсэгэ. Батаа, шамдаа нүхэр асарааб. Бата. Абаа! Ураа, минии […]

Автор:

читать весь текст...

 18 ноября 2018, 13:50

Цыренжаб Чойропов. Ябаган зугаа

   ЯБАГАН ЗУГАА             “Худхамал холимог” (микс) – элдэб сэдэбүүдээр янза бүриин саг хугасаатай холбоотой уршагта ябадалнууд – танай анхаралда! Эндэ та олон түүхэнүүд сооһоо абтаһан юрэ бусын хүнүүд тухай хөөрөөнүүдые шагнахат. Магад, тэдэ бүгэдэш хэзээдэб даа болоһон уншагшадта энеэдэтэй түүхэ харуулһан калейдоскоп соохи шэлхэнүүдтэ адли хэб маяг, үнгэтэ зурагтал харагдаха гү?         Өө, […]

Автор:

читать весь текст...

 01 апреля 2018, 21:22

Ябаган зугаа. Цыренжаб Чойропов

  “Худхамал холимог” (микс) – элдэб сэдэбүүдээр янза бүриин саг хугасаатай холбоотой уршагта ябадалнууд – танай анхаралда! Эндэ та олон түүхэнүүд сооһоо абтаһан юрэ бусын хүнүүд тухай хөөрөөнүүдые шагнахат. Магад, тэдэ бүгэдэш хэзээдэб даа болоһон уншагшадта энеэдэтэй түүхэ харуулһан калейдоскоп соохи шэлхэнүүдтэ адли хэб маяг, үнгэтэ зурагтал харагдаха гү? Өө, эдэмнай үнэн болоһон ушарнууд гү, […]

Автор:

читать весь текст...

 13 января 2018, 18:18

“ЭЖЫМНИ ХАДАМ ЭРЫЕ БУУЛГАА”

                                    “ЭЖЫМНИ  ХАДАМ  ЭРЫЕ  БУУЛГАА” Табадахи ногоогоо гэшхэжэ ябаһан Муняа хүбүүхэн тухай Димбаа хүгшөө хэлэхэдээ, “энэ хүбүүн ухаагаараа үтэлһэнһөө дутуугүй” гээ бэлэй. Нэгэтэ Димбаа уһатай хүнэгүүдые үрбэгшээр үргөөд ябаһанаа Муняатай ябууд дундаа мэндэшэлэлдээд, асууба: – Ямар һонинтойбши, Муняаша? – Дөө, мүртээ һони мүнөөдөө үгыб. Харин эжымнил хадам эрые буулгаа. Гайхашаа бараһан хүгшөө хүнэгүүдээ түргэн газарта […]

Автор:

читать весь текст...

 20 ноября 2017, 21:54

Жолоошоной гэршэлгэ

Ажалша үдэрөө хүхюутэй, урагшатай үнгэргөөрэйт, зай, нүхэд!) …Харгы дээрэ гаишник хохирогшые хүлеэж зогсоно. Гэнтэ харахадань тээ саанахана нэгэ буряад морёор гүйлгэжэ ябана ха. Удаан зогсожо залхуурһан гаишник тэрэниие шоглохо гэжэ тогтоогоод: — Документаа харуулгты! -гэбэ -Ямар документаа? -Жолоошоной саарһа яаб! Мори жолоодохын гэршэлгэ аса наашань! Буряад моринһоо һүрэжэ буун, мориной һүүлынь үргөөд: — Энэ бардачок […]

Автор:

читать весь текст...

 17 ноября 2017, 19:40

Ахуурай автомобиль

Ахурай автомобиль! Состоишь ты из гаек и болтов Рам,колес и из мотора Но по сути нет тебя- Ты идеи результат Но пред тем кто двигаться готов Предстань как Сивка- бурка, Вещая каурка! И исполни все мечты В нужном месте будешь ты. Андрей Сайбанов Уран хүн

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 01:02

Айдаһатай ушар

(вайбер соо гүйһэн ябаган зугаа) Автохүлэгөөрөө гэртээ харижа ябааб. Орой hүни болонхой, хура бороон адхаржа байгаа. Цакирта хүрэжэ ябахадам, холисоогойм хии  табижархиба. Буугаад, машинын  багажниг соо харахадам запаска байна, домкрат үгэй. — Ай даа, яахаб тиибэл, — гээд, гансаараа хадаа хажуу тээшээ хараашалхадам, харгын хажууда хүнэй үхээри кладбища харагдаба. Халта гасаад үргэн hагад холисоогоо hэлгэхэ […]

Автор:

читать весь текст...