Повесть

 06 сентября 2019, 07:55

Л.Дашням «ОРООНГО»

               Орчин цагийн тууж Эхлэл — Ярих уу, болих уу? гэсээр л эхэлнэ лээ. — Тэгээд? — Тэгээд яахав, ярьж л байна лээ… Нэгдүгээр бөлөг 1. — Чамайг таньж л байна лээ. — Яаж таньдаг гэнэ? — Би яаж мэдэх юм бэ! — Асуухгүй яасан юм бэ? — За […]

Автор:

читать весь текст...

 17 ноября 2018, 11:35

Заяабари.

Үдын наранай урда  хада гараха гэжэ,  ан амитадай  мүр дахан яаража, Буура баабай морео ташуурдан шогшуулна. Дабаанай эгсэ болоходонь модон соо мориёо  орхёод, дээшээ ябагална. Хадын оройдо шобхойһон орьёл хабсагай боро-улаан, шара хагаар хушаатай. Тэрэнэй орой гараад, мүргэлэй  газар  шэлэбэлнь хэды һайн байгааб! Хабсагай  шулуун ехэ эгсэ, оройнь гарахань  хүшэр ха. Теэд шулуунай нүхэ, хонхор, […]

Автор:

читать весь текст...

 17 ноября 2018, 00:16

Баира Бальбурова. Заяабари. Хэсэ. (прод-е)

... Лети, скакун мой, лети над землей, над горами, под облаками,  лети наперегонки с ветром, за верховым, сильным, за уходящим солнцем, за луной, лети… Ни кого нет такой лошади,  только у него! Хэсэ ликовал, сердце выскакивало из груди, хотелось понукать, подгонять лошадь: быстрее, еще быстрее! Хэсэ не слышал ни дыхания, ни ржания лошади, раздавался лишь  стук […]

Автор:

читать весь текст...

 01 апреля 2018, 11:25

Урок нравственности

Автор АЛЕКСЕЙ ТЕНЧОЙ Идёт лекция в педагогическом институте. В аудитории студенты первого курса. На доске написана тема занятия: «Сущ- ность самолюбия. Любовь к самому себе!» Пожилой профессор объясняет: — В этике самолюбие рассматривается как моральное чувство, в котором выража- ется уважение к себе как к личности, оно основано на признании своего достоин- ства. В современных […]

Автор:

читать весь текст...

 29 ноября 2017, 06:18

Заяабари. Унтаа Боро.

Заяабари. Унтаа Боро. (үргэлжэл 3) . ..Халуун сог бурма дээрэ табигдаһан тогооной һүн хөөрэжэ, дээрэнь тогтоһон урмэн майлагар шара һара мэтэ түб түхэреэн. Хэсэ тогоондо арай дүтэлэн, хутагын үзүүрээр тогооной хаяагаар зуража, зузааршаһан үрмэ хабтагар шэгтэнь хатанхай арһан дээрэ хээд, хэмхэлэн, бага хубииень өөрынгөө холтоһон аяга соо хэн эдинэ, м-м, амтатай гээшэнь. Хатанхай талхан болотор […]

Автор:

читать весь текст...

 27 ноября 2017, 08:39

Заябари. Гора

  ЗАЯАБАРИ* Старик Бура торопился забраться на гору до полуденного солнца. Исхоженые звериные тропы вели его наискосок вверх, временами петляя, старик путался в следах, кружил между деревьев, но все равно двигался к цели быстрее, чем гнал бы лошадь напрямую сквозь буреломы по камням. Перед крутым подъемом ему пришлось оставить лошадь и подниматься пешком, помогая себе […]

Автор:

читать весь текст...

 21 ноября 2017, 17:31

Заяабари Хэсэ

Заяабари. Хэсэ (туужын үргэлжэл 2) …Ниидэ ниидэ, хүлэгни, газар хурьһэн дээгүүр, огторгой үүлэн доогуур, хада майлын оройгоор, ниидэ, ниидэ, хара һалхинтай урилдан, һара нара буляалдан, ниидэ, ниидэ… Хэсэ Булган моринойнгоо нюрганда шалза мэтэ няалданхай, дэлһынь альганайнгаа арбан хурганда бүхөөр адханхай. Тунгалаг агаарай долгин соо хүлэгэй туруунай табараан, турьян, уухилааншье дуулданагуй, гансал Хэсын зүрхэнэйнь лугшахань дуулдана; […]

Автор:

читать весь текст...

 25 сентября 2017, 18:19

Заяабари. Хада

Морёо ташуурдан, үдын наранай урид  хадын оройдо гараха гэжэ Бура баабай яарана. Хада боориин  хажуу тээгүүр зурлын  дээшээ  махадаг амитадай мүр дахан шогшуулна. Дабаанай эгсэ болошоходонь модон соо мориёо  орхёод, ябагаар дээшээ гараба. Хадын оройдо шобхойһон орьёл хабсагай боро-улаан, шара хагаар хушаатай. Тэрэнэй оройдо гараад, мүргэлэй  газар  шэлэбэлнь хэды һайн байгааб! Дээрэ дээрэһээ табигдаһан мантан […]

Автор:

читать весь текст...