25 октября 2018, 01:07

Борлой Болотов. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

  Работы конкурсантов. НАМСАРАЙ Рассказ Намсарай гээшэмнай намжархан лэ бэрхэ хүн гээшэ һэн даа. Ажалша бэрхээрээ тэрэниие хүсэхэ хүн, хай даа, хомор гээбы. Нэгэ хэрэг эхилшоо һаа, тогтохо торохогүй, эхинһээнь эсэстэнь хүрэтэр номой ёһоор дээдын шанарта хүргэжэл һалаха. Хүгжэнги юм гү, али тогтонги юм һэн гү, социализмай үедэ нютагтаа дунда һургуули түгэсхөөд, армиин алба эрхимээр […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 00:55

Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

  Работы конкурсантов. Басаа Валера ЭНЭ ЖЭЛЭЙ ДОЛОО ДУГААР һарын 13-һаа 20-н болотор Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуриндахи Буряадай дээдэ һургуулиин “Байкал” гэжэ пансионат дээрэ, буряад хэлэ шэнжэлэн үзэгшэдэй  зунай амаралтын газарта заншалта болоһон Уласхоорондын VI-хи монгол хэлэ бэшэг шэнжэлэлгын зунай лагерай һуралсалай хэшээлнүүд тусхай программаар үнгэргэгдэбэ. Уран зохёол найруулгаар энэ жэлдэ соносхогдоһон элдэб конкурснуудта […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 00:46

Сергей Доржиев.Конкурс «Үргэлжэлhэн зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» (Мозаика малой прозы).

Конкурс 2018 года — «Үргэлжэлhэн зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» (Мозаика малой прозы). Конкурс проводился в течение марта-октября 2018 г.  в рамках реализации творческого проекта, направленного на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в Республике Бурятия в 2018 году Цели и задачи конкурса поиск, выявление, поддержка и поощрение новых имен, ярких литературных дарований, направленных […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2017, 03:51

Уйг хуры-еэр-призывание души

ДОЛГИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ Уйг -хуры -призывание души — Вставай, буубэй, молоко принесла, пей пока теплое, — издалека раздался ласковый голос мамы. Отгоняя зыбкую утреннюю дрему, Алеша с наслаждением потянулся всем телом, повернулся на бок. Мамины руки поставили на стул рядом с ним большую кружку, до краев наполненную парным молоком, взъерошили волосы. Послышался смех и звон […]

Автор:

читать весь текст...